Den officiella Mats Helge Olsson sidan.Mats Helge Olsson

Mats Helge Olsson,  kallad Sveriges mest produktive filmregissör.  Även den som varit  mest framgångsrik utomlands utav alla Sveriges filmregissörer någonsin.

Mats Helge har arbetat aktivt sedan 1974 med olika långfilmsproduktioner.

Som ung kom han i kontakt med äldre filmlegender som varit aktiva redan på stumfilmstiden och fram till färgfilmen, han skaffade fram äldre filmutrustning såsom belysning och kameror från den tiden och lät sedan filma och dokumentera hur de olika legenderna arbetade med den typen av utrustning de använde förr. Den nya generationens filmare förlorade kontakten med de äldre filmarna och det mesta av kunskapen dog ut. Därför började Mats Helge tidigt dokumentera och samla på unik kunskap för att i framtiden kunna  bevara och vidare lära ut dessa kunskaper.